Közlemény

A Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére a rendelkező évben felajánlott SZJA 1%-os összeg kiutalását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) a regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti.  Honlapunkon a kapott összeg felhasználásáról a kiutalást követő második év május 31.-ig kerül sor. (A kiutalt összegekről és felhasználásáról letölthetők a dokumentumok pdf formátumban. – lásd lent) 

Egyesületünk a kapott 1%-os felajánlást az alapcél szerinti közhasznú tevékenység, illteve a létesítő okiratunkban és a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.

“A civil kedvezményezetteknek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról, vagy a esetleges tartalékolásáról a nyilvánosság előtt kell számot adnia. 2008.január 1-től hatályban lévő fontos szabály az, hogy a kedvezményzett a részére átutalt 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat nem sajtóközlemény útján teszi közzé. Ehelyett a kedvezményezett köteles a részére juttatott összeg felhasználására vonatkozó adatokat az átutalást követő második év május 31.-ig (tehát a 2016.ban átutalt összeg esetén 2018.május 31.-ig) az állami adóhatóság részére, elektronikus formában, tehát az Ügyfélkapun keresztül megküldeni. Az adóhatóság a közleményben szereplő adatokat átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. Ezen túl azon szervezetek, amelyek saját internetes felülettel rendelkeznek, a felhasználást követő év május 31.-ig kötelesek a közleményt ezen a felületen is közzétenni azzal, hogy a közleményt 1 évig nem lehet onnan eltávolítani.”